Vitalisme
Je hoeft niet iets te worden, je mag alles zijn.

Contactformulier
Stel je vraag via dit formulier of stuur een e-mail naar info@Vitalisme.nl.
Wil je liever bellen? Stuur me dan een berichtje zodat we een bel afspraak kunnen maken.


  

 


Algemene Voorwaarden Jimat Kado en Healings
Deze voorwaarden gelden voor het aanbod op de website
www.Vitalisme.nl, de website van
Jimat Kado en Healings, KvK 71790616, BTW nr: 132162465B01.

Een sessie vindt uitsluitend plaats op afspraak. Bij het maken van een afspraak voor een sessie gaat u akkoord met onderstaande.
• Afzeggen of wijzigen van een afspraak dient u minstens 24 uur van tevoren telefonisch, per sms, WhatsApp of e-mail door te geven.
• Bij het niet op komen dagen zonder bericht, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
• Bij een uitzonderingsgeval kan alleen door Maria Vitalis, handelend onder Jimat Kado en Healings afgeweken worden van deze annuleringsvoorwaarden.
• Maria Vitalis behoudt zich het recht voor om afspraken kosteloos te verzetten of af te zeggen in geval van ernstige ziekte of arbeidsongeschiktheid van haarzelf of een familielid waardoor Maria Vitalis haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Dit zal zij zo vlug als mogelijk kenbaar maken bij de cliënt.
• Voor alle sessies geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Healings van minderjarigen is alleen mogelijk via één van de ouders.
• Voorafgaand aan een sessie is het belangrijk dat u volledig bent in uw informatie over uw psychische gezondheid. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
• Betaling voor een sessie kan door het verschuldigde bedrag van tevoren over te maken of direct na afloop van de sessie, ongeacht de uitkomst van de sessie.
• Betalingen kunnen worden overgemaakt op NL25 KNAB 0257 4426 93, t.n.v. Jimat Kado en Healings.
• De sessies worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
• De geleverde diensten en producten zijn geen geneesmiddel, noch een medische behandeling.
Raadpleeg altijd een arts of specialist voor de juiste diagnose en aanpak van uw gezondheidsklachten.
Klachten.
• Bij eventuele klachten gaan we ervan uit dat zowel Maria Vitalis als de cliënt een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.
• Mochten er klachten zijn, dan wordt geprobeerd dit in goed overleg op te lossen, zodat er lering uit getrokken kan worden.
• Maria Vitalis behoudt zich in het geval van een klacht het recht om overleg met een collega te hebben.
• Het niet eens zijn met wat er tijdens een sessie ter sprake komt, wordt niet als klacht in behandeling genomen.
Privacy beleid
• Zie privacyverklaring, over bescherming van uw persoonsgegevens. 
Privacyverklaring Jimat Kado en Healings.
Jimat Kado en Healings kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jimat Kado en Healings, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of mondeling aan Jimat Kado en Healings verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens aan Jimat Kado en Healings verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Jimat Kado en Healings, gevestigd Langswater 380, 1069 EC Amsterdam, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 71790616, is de verantwoordelijke voor alle in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Welke gegevens verwerkt Jimat Kado en Healings?
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw bankrekeningnummer
Waarom Jimat Kado en Healings de persoonsgegevens verwerkt.
- om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
- voor het maken en onderhouden van afspraken betreffende healings en readings
- voor het afhandelen van betalingen
- voor het in kaart brengen van website bezoeken
- voor het toesturen van informatie en/of nieuws.
Hoelang Jimat Kado en Healings gegevens bewaart`
Jimat Kado en Healings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen.
Jimat Kado en Healings verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek`
Op de website van Jimat Kado en Healings (www.Vitalisme.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jimat Kado en Healings gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GOOGLE ANALYTICS
Jimat Kado en Healings maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jimat Kado en Healings bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jimat Kado en Healings te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jimat Kado en Healings heeft hier geen invloed op.
Jimat Kado en Healings heeft Google geen toestemming gegeven om via Jimat Kado en Healings verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Vitalisme.nl. Jimat Kado en Healings zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen.
Jimat Kado en Healings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jimat Kado en Healings maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jimat Kado en Healings verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jimat Kado en Healings op via info@vitalisme.nl.
Vitalisme.nl is de website van Jimat Kado en Healings.